Mitkä asiat vaikuttavat sisätilapaikannusratkaisun valintaan?

Oletko miettinyt sisätilapaikannusratkaisun hankintaa?

Sisätilapaikannukseen (tai sisäpaikannukseen) ei ole varsinaista kaiken kattavaa standardia. Teknologioita ja vaihtoehtoja on useita ja kaikilla on omat hyvät puolensa ja soveltuvat käyttötapauksensa. Asiantuntijan kanssa keskustelemalla on helppo löytää omiin tarpeisiin soveltuva teknologia ja etenemistapa, jolloin sisätilapaikannukseen on kevyt jalkauttaa.

Yrityksen tarpeet ja toimitilat vaikuttavat soveltuvan ratkaisun valintaan. Lue alta listamme tärkeimmistä tekijöistä, jotka tulee huomioida sopivaa ratkaisua harkitessa.

1. Paikannustarkkuus

Paikannustarkkuus on yksi sisätilapaikannusratkaisujen tärkeimpiä kriteereitä sopivan lähestymisen valinnassa. Tarkkuus rajaa sopivan ratkaisun usein kahteen vaihtoehtoon: aluetason tai tarkempaan paikannukseen. Aluetason paikannuksella tarkoitetaan tilannetta, jossa ympäristö jaetaan paikannettaviin alueisiin ja ratkaisun avulla saadaan tietää, millä alueilla tuotteet sijaitsevat. Paikannustarkkuus voi vaihdella kolmesta metristä muutamaan kymmeneen metriin. Tarkemmalla paikannuksella päästään jopa kymmenen senttimetrin tarkkuuteen.

Korkean tarkkuuden paikannus (< 1m)
Aluetason paikannus (3-30m)
Korkean tarkkuuden paikannus (< 1m)

Näe paikannettavan kohteen sijainti kartalla jopa senttimetrien tarkkuudella.

Aluetason paikannus (3-30m)

Näe kartalta, millä alueilla paikannettavat kohteet sijaitsevat.

Käyttötapaus määrittelee ratkaisulta vaadittavan tarkkuuden. Esimerkiksi reittien analyysissä tarkempi paikannus on pakollinen. Sen sijaan tuotteiden työvaiheiden seurantaan riittää usein aluetason paikannus. Vaaditun tarkkuuden perusteella voidaan rajata käyttötapaukseen soveltuvia teknologioita. 

Korkeampi tarkkuus vaikuttaa ratkaisun suunnitteluun ja kustannuksiin. Aluetason paikannusratkaisut ovat kevyempiä toteuttaa ja siksi niitä suositaan, ellei tarkka paikannus ole kriittistä.

2. Paikannusympäristö

Paikannusympäristöllä tarkoitetaan alueita, joilla seurattavia kohteita paikannetaan, sekä niihin liittyviä ominaisuuksia ja muuttujia.

Yksi oleellinen tekijä on ratkaisun kattavuus, jolla viitataan alueeseen, josta paikannustiedon halutaan olevan saatavissa. Joissakin tapauksissa riittää, että paikannetaan vain tietty osa toimitiloista koko alueen sijaan. Asiaan vaikuttaa myös minkälaisista tiloista on kyse. Jos tiloissa on paljon esteitä, kuten hyllyjä, seiniä tai metallisia pintoja, joidenkin teknologioiden (esim. RFID) toimintavarmuus saattaa kärsiä. Sisätilojen korkeus on myös oleellinen tieto sopivaa ratkaisua suunnitellessa.

Toimitilojen tarjoamat tekniset mahdollisuudet pitää myös huomioida. Tietyt paikannusratkaisut tarvitsevat tukiasemia, jotka vaativat verkkovirtaa ja verkkoyhteyden. Jos molemmat löytyvät tiloista, tai ne ovat helposti asennettavissa, voidaan tukiasemia hyödyntää paikannusratkaisussa. Mikäli verkkovirtaa ja verkkoyhteyttä ei ole saatavilla, ja kaapelointia ei voida toteuttaa järkevästi, vaihtoehtoisesti voidaan hyödyntää Mesh-pohjaisia paikannusratkaisuja. Mesh-ratkaisun tagit muodostavat oman verkon, jolloin perinteistä tukiasemaverkostoa ei tarvita.

Nimestään huolimatta sisätilapaikannus ei rajoitu vain sisätiloihin. Soveltuvalla teknologisella lähestymisellä ratkaisua voidaan hyödyntää myös rajatuissa ulkotiloissa, kuten piha-alueilla. Oli kyseessä sitten rajattu sisä- tai ulkotila, on ratkaisua suunniteltaessa aina huomioitava työympäristön tarjoamat mahdollisuudet ja vaatimukset, kuten verkkovirta ja verkkoyhteyden saatavuus ja sääolosuhteet. Sääolosuhteiden muuttuminen pitää ottaa huomioon sopivia tageja harkitessa. Eri olosuhteisiin ja työympäristöihin soveltuvia laitteita on monia, joten valinta on helpointa tehdä keskustelussa asiantuntijan kanssa. Vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi:

  • Pakkanen
  • Kosteus
  • Upotus
  • Lämpötilavaihtelut
  • Muut karkeat ja vaativat olosuhteet

Oikein valitut tagit toimivat luotettavasti myös esimerkiksi kovassa pakkasessa menettämättä akunkestoaan ja kestävät koviakin iskuja ja lämmönvaihteluita. 

3. Paikannettavien kohteiden määrä

Yksi oleellinen tekijä soveltuvimman sisätilapaikannusratkaisun valinnassa on seurattavien kohteiden määrä. Ratkaisun tulee skaalautua tarpeisiin myös tulevaisuudessa ja suuret volyymit voivat vaikuttaa soveltuvan teknologian valintaan. 

Suuri volyymi voi asettaa rajoitteita soveltuvan teknologian, paikannustiheyden ja tarkkuuden suhteen. Osa teknologioista käsittelee paremmin suuria volyymeja ja tätä voidaan tehostaa mm. reunalaskentaa (engl. edge computing) hyödyntämällä.

4. Paikannustiheys

Paikannustiheydellä tarkoitetaan sitä, kuinka usein seurattavan kohteen sijaintitieto päivitetään. Lähtökohtaisesti käyttötarve määrittelee tiheyden vaatimustason ja siinä voi olla suurtakin vaihtelua käyttötapausten välillä. Esimerkiksi turvallisuushälytykset trukkien kuljettajille vaativat 100ms päivitystiheyden, jotta voidaan välttyä mahdollisilta törmäyksiltä työntekijöiden kanssa. Aluetason paikannuksessa usein riittää muutaman minuutin päivitystiheys. Korkealla paikannustiheydellä saattaa olla vaikutuksia kustannuksiin ja esimerkiksi tagien akunkestoon.

5. Kustannukset

Ratkaisun kokonaiskustannukset koostuvat yllämainittujen tekijöiden kokonaisuudesta. On hyvä tunnistaa ratkaisun tuottama optimaalinen hyöty suhteessa sen kustannuksiin. Joissakin tapauksissa aluetason sisätilapaikannus tuottaa jo 90% tavoitellusta hyödystä huomattavasti pienemmillä kokonaiskustannuksilla tarkempaan paikannukseen verrattuna. Näissä tapauksissa aluetason paikannusratkaisu voi olla järkevin tapa lähestyä ongelmaa.

On myös hyvä tunnistaa koko ratkaisun elinkaarikustannukset, eikä katsoa pelkkää alkuinvestoinnin kokoa. Esimerkiksi paremmalla akunkestolla varustetut tagit saattavat olla huomattavasti kalliimpia, mutta niiden akku voi kestää moninkertaisesti halvempia pidempään. Näin ollen ne voivat olla kustannustehokkaampia vaihtoehtoja pitkällä aikavälillä.

Kiinnostuitko sisätilapaikannuksesta?

Trackinnon sisätilapaikannuksella kaluston ja muiden seurattavien kohteiden tiedot pysyvät ajan tasalla automaattisesti ja luotettavasti. Ota yhteyttä, niin kerromme mielellämme lisää!

Tilaa uutiskirjeemme!

Uutiskirjeemme tilaajana saat viimeisimmät blogipostaukset, tuotepäivitykset sekä satunnaiset kyselyt ja erikoistarjoukset suoraan sähköpostiisi.