Kattavat ominaisuudet kalustonhallintaan ja kunnossapitoon

Trackinno tarjoaa monipuoliset työkalut kalustonhallintaan ja kunnossapitoon. Järjestelmä on kehitetty tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa, ja olemme keränneet parhaita kalustonhallinnan käytäntöjä monilta eri toimialoilta. Tämä tekee Trackinnosta erinomaisen välineen yritysten kalustonhallintaan toimialasta riippumatta.

Trackinno kalustorekisteri mobiilissa käyttöliittymäkuva

Kalustorekisteri

Kaikki kalustotiedot yhdessä paikassa ja aina saatavilla

Tietojen tarkastelu ja päivitys helppoa myös mobiililaitteella

Dynaaminen tietorakenne ja näkymät

Kattavat hakutoiminnot

Trackinnon kalustorekisterissä yrityksen kaluston ja muun omaisuuden tiedot ovat yhdessä paikassa ja aina saatavilla. Ajantasainen kalustorekisteri luo pohjan toimivalle kalustonhallinnalle.

Trackinno tarjoaa monipuoliset työkalut kalustorekisterin konfigurointiin. Kalustorekisteri räätälöidään juuri teidän toimintaanne sopivaksi! Voit määrittää, mitkä kaluston tiedoista näytetään listanäkymässä, ja luoda oletus- ja lukittuja näkymiä eri käyttäjärooleille.

Voit rakentaa kalustorekisterin hierarkiseksi hyödyntämällä itse määrittämiäsi kategorioita ja laitemalleja tai nimikkeitä. Lisäksi voit luoda järjestelmään tietokenttiä täysin dynaamisesti. Voit esimerkiksi määrittää tietokentän, joka näytetään vain tietyn kategorian tai laitemallin laitteelle.

Kalustosuunnittelu

Kaluston varauksien ja huoltojen helppo aikatauluttaminen

Investointitarpeiden tunnistaminen

Kalusto saatavilla silloin, kun sitä tarvitaan

Trackinnon avulla kaluston varauksien ja huoltoaikataulujen suunnittelu onnistuu helposti yhdessä paikassa. Näet kaluston aikataulunäkymästä yhdellä silmäyksellä, onko kalusto saatavilla tiettynä ajankohtana ja kuka kaluston on varannut.

Kaluston aikataulunäkymä antaa myös tietoa siitä, kuinka tehokkaasti kalusto on käytössä. Kaluston käyttöasteen perusteella voidaan tunnistaa, onko yritykselläsi kalustoon liittyviä investointitarpeita tai tarpeetonta kalustoa.

Trackinnossa kaluston varaukset ja huoltoaikataulut pysyvät ajan tasalla. Järjestelmän käyttö estää tuplavarausten syntymisen ja muut tilanteet, joissa kalusto ei ole saatavilla silloin, kun sitä tarvittaisiin.

Kaluston lainaus ja palautus

Ajantasainen tieto siitä, missä kalusto on ja kuka sitä käyttää

Kuittauksien tekeminen on helppoa kalustoon kiinnitettyjen tunnisteiden avulla

Kaluston lainaamisen ja palauttamisen yhteydessä tehtyjen kuittauksien avulla tiedät, missä kalusto on ja kuka sitä käyttää. Kunkin laitteen varaukset ja käyttöhistoria tallentuvat luotettavasti laitteen laitekortille.

Kuittauksien tekeminen kaluston varaamisesta, lainaamisesta ja palauttamisesta on Trackinnossa helppoa. Helpoiten se käy älypuhelimella. Lue vain laitteeseen kiinnitetty tunniste (kuten QR-koodi, viivakoodi tai NFC-tunniste) ja paina “Ota käyttöön”- tai “Palauta käytöstä” -nappia! Kuittauksien yhteydessä voidaan myös tarvittaessa pyytää käyttäjän allekirjoitus.

Sähköiset lomakkeet

Pääse eroon paperilomakkeista ja muusta hajanaisesta tiedonkeruusta

Mahdollisuus luoda rajaton määrä erilaisia lomakkeita

Voit rajata lomakkeita ja lomakkeen kenttiä käyttäjäroolin mukaan

Hyödyntämällä sähköisiä lomakkeita täytät erilaiset tarkastuslomakkeet helposti mobiililaitteella. Sähköiset lomakkeet pysyvät tallessa yhdessä paikassa ja helposti saatavilla pitkänkin ajan jälkeen. Pääset eroon paperilomakkeista ja muista hajanaisista tiedonkeruumenetelmistä, joiden arkistointi on aikaa vievää ja tietojen käyttäminen hankalaa.

Voit luoda Trackinnoon rajattoman määrän erilaisia lomakkeita. Lomakkeille voi määrittää pakollisia kenttiä ja näyttää tai piilottaa kenttiä käyttäjän rooliin tai vastauksiin perustuen. Voit lisätä lomakkeille myös ohjeita, jotka auttavat käyttäjää täyttämään lomakkeet oikein. Samasta lomakkeesta on helppo tehdä uusia versioita eri laitetyypeille tai nimikkeille.

Lomakkeiden avulla kerätystä datasta on mahdollista muodostaa laitekohtaista raportoitavaa statistiikkaa (esim. laitteen käyttötunnit tai ajetut kilometrit). Töiden raportointi ulospäin helpottuu, sillä lomakkeet voidaan tulostaa PDF-muotoon tai lähettää järjestelmästä suoraan määrättyihin sähköpostiosoitteisiin.

Trackinnossa on mahdollista luoda julkisia lomakkeita. Tällöin myös kirjautumaton käyttäjä voi täyttää esimerkiksi vikailmoituslomakkeen lukemalla huoltokohteeseen kiinnitetyn QR-koodin älypuhelimellaan.

Ennakoiva kunnossapito

Mahdollisuus luoda rajaton määrä huolto-ohjelmia ja toistuvia toimenpiteitä

Kaluston huoltohistorian raportointi luotettavasti

Ennakoivaan kunnossapitoon liittyviä tehtäviä ovat esimerkiksi määräaikaistarkastukset, vuosihuollot ja kalibroinnit. Näitä varten järjestelmään voidaan luoda huolto-ohjelmia ja toistuvia toimenpiteitä esimerkiksi ajan, kilometrimäärän tai käyttötuntien perusteella. Toimenpiteet luodaan laitteille automaattisesti, jolloin tärkeät huoltotapahtumat eivät pääse vahingossa unohtumaan.

Kaikki yksittäiselle laitteelle tehdyt huoltotapahtumat tallentuvat laitekortin aikajanalle. Aikajanalta on helppo nähdä, mitä huoltoja laitteelle on tehty sen elinkaaren aikana. Järjestelmällinen kaluston kunnossapito pitää kaluston käyttökelpoisena pidempään. Se myös vähentää yllättäviä vikoja ja tilanteita, joissa kalusto ei ole käyttökunnossa silloin, kun sitä tarvittaisiin.

Vikailmoitukset

Tee vikailmoituksia helposti mobiililaitteella

Hoida raportointi ja kuittaukset paikan päällä kohteessa

Suodata ilmoituksia esimerkiksi tiimin, kohteen tai tilan mukaan

Tarkastele vikailmoituksia kalenterinäkymässä ja huomaa resursoimattomat työt helposti

Vikailmoituksien avulla saat yllättävät vikatilanteet hallintaan ja varmistut siitä, että ilmoitukset tulevat käsiteltyä ja korjaukset tehtyä. Vikailmoituksen tekeminen on helppoa sekä mobiilisovelluksella että selaimen kautta. Uusista vikailmoituksista voidaan lähettää vastuuhenkilöille sähköposti- ja push-ilmoituksia. Vikailmoitukset tulevat Trackinnossa näkyviin laitekortille ja toimenpidelistalle.

Trackinnossa on mahdollista luoda julkisia lomakkeita. Julkisia lomakkeita hyödyntämällä myös kirjautumaton käyttäjä voi lähettää vikailmoituksen lukemalla huoltokohteeseen kiinnitetyn QR-koodin älypuhelimellaan.

Asiakkaille tehtäviä huoltotoimenpiteitä voidaan Trackinnossa niputtaa työtilauksille. Työtilauksien avulla saadaan tulostettua asiakkaalle koostettu raportti tehdyistä huoltotöistä ja niihin liittyvistä laskutettavista asioista, kuten käytetyistä työtunneista ja varaosista. Työtilauksien avulla varmistat, että kaikki työt tulevat myös laskutettua.

Varastonhallinta

Selvitä helposti, mitä kalustoa missäkin varastossa on

Tehokas ja luotettava inventointi

Hälytykset varastosaldoihin perustuen

Trackinnossa varastonhallinta on helppoa, tehokasta ja luotettavaa. Hallitset järjestelmällä niin kaluston, varaosat kuin kulutustarvikkeetkin. Tieto siitä, mitä kalustoa yritykselläsi on ja missä se sijaitsee, pysyy vaivattomasti ajan tasalla ja aina saatavilla.

Trackinnosta näet napin painalluksella, mitä kalustoa missäkin varastossa tai sijainnissa on. Voit luoda rajattoman määrän varastoja ja sijainteja järjestelmään ja määrittää ne juuri kuten teidän toimintanne kannalta on järkevintä.

Trackinnon varastonhallinnalla voit määrittää raja-arvot varastosaldoille nimikkeittäin. Tällöin saat hälytyksen, kun saldo putoaa raja-arvon alapuolelle. Kaikki varastotapahtumiin ja saldomuutoksiin liittyvät tapahtumat tallentuvat kunkin nimikkeen omalle aikajanalle. Järjestelmä tarjoaa yhteenvedon määristä ja varaston arvosta, ja voit myös viedä tiedot Exceliin.

Kalustotilaukset

Siirrot varastojen välillä tai työmaalle ja takaisin

Varaosien tilaaminen toimittajilta Trackinnosta saatavan puutelistan perusteella

Keräile ja vastaanota tilaukset mobiililaitteella

Tilan seuranta ja ilmoitukset tilauksen tilamuutoksista

Trackinnon avulla voit vastaanottaa ja luoda eri tyyppisiä kalustotilauksia. Voit esimerkiksi tehdä sisäisiä tilauksia eri varastojen välillä tai varastosta työmaalle ja takaisin.

Toimistusten keräily ja puutteiden ilmoittaminen käy helposti mobiililaitteella. Trackinnossa voit myös tehdä palautuspyynnöt kentältä ja inventoinnit ennen varastointia. Pysyt ajantasalla tilauksista tilailmoitusten perusteella.

Voit käyttää tilaustoimintoa myös varaosien tilaamiseen suoraan toimittajilta. Tilaus tehdään Trackinnosta saatavan puutelistan perusteella. Lista tilattavista tuotteista lähtee sähköpostilla oikealle toimittajalle suoraan Trackinno-järjestelmästä. Kun tilaus merkitään vastaanotetuksi, varaston saldot täydentyvät järjestelmässä automaattisesti.

Sisäpaikannus

Kaluston ja muiden seurattavien kohteiden tiedot ajan tasalla ilman manuaalista työtä

Seurattavan kohteen reaaliaikainen sijainti pohjapiirustuksella

Kulkureitin ja sijaintihistorian tarkastelu

Automatisoi ja tehosta toimintaasi sisäpaikannuksen avulla! Trackinno-järjestelmä yhdistää uudet sisäpaikannusteknologiat yhteen helppokäyttöiseen kokonaisuuteen. Ratkaisumme vaihtelevat aluetason paikannuksesta korkean tarkkuuden paikannukseen.

Trackinnon sisäpaikannusratkaisu soveltuu moniin käyttötarkoituksiin, kuten automaattiseen varastosaldojen ylläpitoon, kulkureittien analysointiin ja prosessien optimointiin. Tiedot ovat aina saatavilla sekä mobiililaitteella että tietokoneella. Sisäpaikannusratkaisu toimii saumattomasti muiden Trackinnon toimintojen kanssa.

Mobiilisovellukset

Ladattavissa sovelluskaupoista sekä Android- että iOS-laitteille

Kaikki kalustotiedot kulkevat mukana taskussa

Vastaanota push-ilmoituksia järjestelmän tapahtumista

Työskentely onnistuu myös offline-tilassa

Trackinno Mobile on todella helppokäyttöinen sovellus, jonka ominaisuudet voidaan määritellä tarkasti yrityksesi toimintaan sopiviksi. Periaatteenamme on, että loppukäyttäjälle näytetään kaikki tarpeellinen, muttei mitään ylimääräistä. Tällöin sovelluksen käyttö pysyy todella yksinkertaisena. Toimintoja voidaan näyttää ja piilottaa myös käyttäjärooleihin perustuen.

Trackinno-sovelluksen avulla kaikki kalustoon liittyvät tiedot löytyvät taskusta. Skannaamalla laitteeseen kiinnitetyn tunnisteen saat helposti esiin esimerkiksi laitteen kalibrointitodistukset, huolto-ohjeet, varaustilanteen ja käyttöhistorian.

Mobiilisovelluksella on näppärää tehdä kalustoon liittyviä kuittauksia kentällä ja täyttää esimerkiksi määräaikaishuoltoon liittyvä sähköinen lomake paikan päällä. Voit vastaanottaa push-ilmoituksia järjestelmän tapahtumista, ja työskentely onnistuu myös offline-tilassa.

Tagit ja tunnisteet

Tilaa tunnisteet Trackinnolta tai käytä olemassa olevia viivakoodeja

Tunnisteiden lukemiseen voi käyttää Trackinno Mobile -sovellusta tai esimerkiksi Nautiz-lukijaa

GPS-paikantimia käyttämällä saat automaattista dataa kaluston liikkeistä

Trackinnossa kalusto voidaan merkitä QR-koodeilla, viivakoodeilla tai NFC-tunnisteilla. Erilaiset tagit ja tunnisteet toimivat linkkinä fyysisen kalustokappaleen ja järjestelmään luodun digitaalisen laitekortin välillä.

Voit lukea kalustoon liitetyn tunnisteen Trackinnon mobiilisovelluksella. Skannaamalla tunnisteen älypuhelimella pääset suoraan kyseisen laitteen tietoihin ja samalla laitteen karttasijainti päivitetään järjestelmään automaattisesti. Trackinno Mobile -sovellus toimii myös Nautiz-lukijalla, jota voidaan käyttää keskitettynä lukijana haastavammissa olosuhteissa.

Kartoitamme aina parhaat tunnistevaihtoehdot asiakkaan käyttötapauksen ja -ympäristön mukaan.

Tilaa Trackinno-esite!

Kiinnostuitko Trackinno-kalustonhallinnasta? Tilaa tästä tuote-esitteemme suoraan sähköpostiisi! Tilaamalla esitteen liityt uutiskirjeemme tilaajaksi. Uutiskirjeemme tilaajana saat viimeisimmät blogipostaukset, tuotepäivitykset sekä satunnaiset kyselyt ja erikoistarjoukset suoraan sähköpostiisi.